Danh sách lớp 10A07 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A7' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]1664[/TD]
  [TD]Nguyễn Kim[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]19/03/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]1660[/TD]
  [TD]Vũ Duy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]22/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]4342[/TD]
  [TD]Mai Chí[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]703[/TD]
  [TD]Đoàn Minh[/TD]
  [TD]Đăng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/04/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]8854[/TD]
  [TD]Phan Thị Anh[/TD]
  [TD]Đào[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]2888[/TD]
  [TD]Vũ Minh[/TD]
  [TD]Đạo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]31562[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/03/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4455[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Trí[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/09/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]2880[/TD]
  [TD]Trầm Thùy[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4377[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/07/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2845[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]4398[/TD]
  [TD]Bùi Nhật Phương[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/10/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]31580[/TD]
  [TD]Trần Mỹ An[/TD]
  [TD]Hà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/10/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]2984[/TD]
  [TD]Đoàn Nghĩa[/TD]
  [TD]Hiệp[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/10/1996[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]2991[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/07/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4543[/TD]
  [TD]Trần Lưu Trung[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]23812[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/05/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]152[/TD]
  [TD]Đinh Thị Minh[/TD]
  [TD]Huyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/08/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]95172[/TD]
  [TD]Đỗ An[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/06/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]3138[/TD]
  [TD]Trần Anh[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4714[/TD]
  [TD]Trần Tuấn[/TD]
  [TD]Kiệt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3177[/TD]
  [TD]Phạm Sỹ[/TD]
  [TD]Lâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]15494[/TD]
  [TD]Nguyễn Tân[/TD]
  [TD]Lân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]4744[/TD]
  [TD]Đặng Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/04/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]4742[/TD]
  [TD]Dư Trần Bảo[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]3197[/TD]
  [TD]Nguyễn Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]3231[/TD]
  [TD]Vương Việt[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]4839[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Mina[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]2048[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/08/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]1017[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức Phương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/09/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]14971[/TD]
  [TD]Tăng Nguyễn Chiêu[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/01/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]32014[/TD]
  [TD]Đoàn Khôi[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]9410[/TD]
  [TD]Châu Ngọc[/TD]
  [TD]Phượng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/03/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]2286[/TD]
  [TD]Lưu Ngọc[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/12/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]1311[/TD]
  [TD]Lâm Ngọc[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/05/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]30896[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Thiện[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]396[/TD]
  [TD]Tăng Vĩnh[/TD]
  [TD]Thông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/08/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]5387[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]2372[/TD]
  [TD]Trần Thị Cẩm[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/06/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]413[/TD]
  [TD]Bùi Quang[/TD]
  [TD]Tiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]5423[/TD]
  [TD]Ngô Chu[/TD]
  [TD]Toại[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/12/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]5507[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Trọng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3944[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]19/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]1523[/TD]
  [TD]Trần Bội[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]23602[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Huyền[/TD]
  [TD]Vi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/05/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5655[/TD]
  [TD]Lâm Minh[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/04/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]2506[/TD]
  [TD]Phan Anh[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]4005[/TD]
  [TD]Đinh Ngọc Thảo[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/11/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]10448[/TD]
  [TD]Nguyễn Bảo Anh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/05/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]5710[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Xuân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/04/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]4035[/TD]
  [TD]Phan Lam[/TD]
  [TD]Yên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/09/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Vũ Duy Anh
  • Nguyễn Kim Ánh
  • Mai Chí Cường
  • Nguyễn Đức Duy
  • Nguyễn Đức Duy
  • Bùi Nhật Phương Duyên
  • Trầm Thùy Dương
  • Phan Thị Anh Đào
  • Vũ Minh Đạo
  • Đoàn Minh Đăng
  • Nguyễn Minh Đức
  • Nguyễn Ngọc Trí Đức
  • Trần Mỹ An Hà
  • Nguyễn Quang Hiếu
  • Trần Lưu Trung Hiếu
  • Đoàn Nghĩa Hiệp
  • Nguyễn Văn Hoàng
  • Đinh Thị Minh Huyền
  • Đỗ An Khang
  • Trần Anh Khoa
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phạm Sỹ Lâm
  • Nguyễn Tân Lân
  • Dư Trần Bảo Linh
  • Đặng Khánh Linh
  • Nguyễn Khánh Linh
  • Vương Việt Long
  • Mina
  • Nguyễn Quang Minh
  • Nguyễn Đức Phương Nam
  • Tăng Nguyễn Chiêu Nghi
  • Trương Mạn Ngọc
  • Đoàn Khôi Nguyên
  • Châu Ngọc Phượng
  • Lưu Ngọc Thanh
  • Lâm Ngọc Thảo
  • Nguyễn Minh Thiện
  • Tăng Vĩnh Thông
  • Nguyễn Minh Anh Thư
  • Bùi Quang Tiến
  • Ngô Chu Toại
  • Nguyễn Minh Trọng
  • Nguyễn Ngọc Phương Uyên
  • Trần Bội Vân
  • Nguyễn Huỳnh Huyền Vi
  • Lâm Minh Vinh
  • Phan Anh Vũ
  • Đinh Ngọc Thảo Vy
  • Nguyễn Bảo Anh Vy
  • Nguyễn Văn Xuân
   
 3. phlongvn943

  phlongvn943 New Member

  Hiện giờ cồn khô & cồn thạch đã được phân phối nhiều so với gas tại những đám tiệc, quán ăn & nhà hàng bởi đặc tính tiện dụng và an toàn. Sản xuất và kinh doanh cồn thạch và cồn khô cho người mới bắt đầu khởi nghiệp mà đầu tư ít vốn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực tế công thức làm cồn thạch, cồn khô và cồn gel.

  Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr. Thành)
  [​IMG]

  1. Quy trình sản xuất Cồn Thạch

  Hiện nay cồn thạch được tiêu thụ phổ biến hơn so với cồn khô do có nhiều tiện lợi. Công thức sản xuất cồn thạch không sử dụng nhiệt nên rất an toàn và thiết bị đơn giản. Quy trình sản xuất cồn thạch cho nhiệt lượng lớn, cháy lâu. Đặc biệt cồn thạch khi đốt không để lại cặn bã, dễ dàng vệ sinh bếp. Không có khí độc và cay mắt nên rất an toàn cho người dùng.

  Chi phí cho quy trình sản xuất cồn thạch dao động 10-20 triệu, diện tích 16m2 là có thể làm được được với quy mô vừa và nhỏ. Nếu các bạn có tiềm lực phân phối cồn thạch với khối lượng lớn thì có thể đầu tư trang thiết bị bán tự động tầm 100-200 triệu để sản xuất ở quy mô to hơn.

  2. Quy trình làm Cồn Khô

  Quy trình làm cồn khô khi đốt không hại mắt và không có khí gây hại. Chất lượng viên cồn cứng, dễ vận chuyển, không chảy nước. Giá cả cạnh tranh.

  Tôi sẽ tư vấn cho bạn 3 loại cồn khô (có cả cồn khô siêu cháy không ra nước khi cháy). Các bạn có thể thay đổi được chất lượng cồn trong quá trình làm. Thiết bị đầu tư làm đơn giản, có thể đặt làm tại các xưởng Inox. Chỉ cần nhà xưởng 16 m2, các bạn có thể làm ra 500 kg cồn 1 ngày.

  3. Công nghệ làm Cồn Gel

  Cồn gel sản xuất ra khi đốt có mùi dễ chịu, không hại mắt. Công nghệ làm cồn gel giản đơn hơn cồn khô vì không sử dụng đến nhiệt. Không dùng nhiều trang thiết bị và đặt khuôn, ít dùng nhân công. Chi phí ban đầu thấp. Khả năng sản xuất hơn một tấn cồn gel/ngày..

  Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tự tự tay làm ra sản phẩm với trang thiết bị và hóa chất do tôi chuẩn bị sẵn.

  Chi phí chuyển giao cho 1 sản phẩm là năm triệu đồng. Có hợp đồng chuyển giao.

  Xin liên hệ ĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành)
   

Chia sẻ trang này