Điểm thưởng dành cho Khoai

 1. 5
  Thưởng vào: 10 Tháng mười 2013

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 10
  Thưởng vào: 26 Tháng chín 2013

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 3. 2
  Thưởng vào: 15 Tháng chín 2012

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 4 Tháng chín 2012

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.