Recent Content by miku kaze

  1. M

    Hướng dẫn đăng ký thành viên bằng tài khoản Google, Facebook, Twitter

    Các bạn có thể dùng tài khoản Google, Facebook, Twitter để đăng ký thành viên trong diễn đàn. Các bạn làm theo hướng dẫn trong clip bên dưới. Với cách tạo tài khoản này thì bạn tốn chưa đến 30 giây để tạo tài khoản và cũng không cần phải nhớ pass của diễn đàn nữa. Làm tương tự với...
Top