Recent Content by PhamHongHoang

  1. P

    NK 95-98 lớp 10A12, 11A12, và 12A12

    Bạn bè học lớp 10a12 ---> 11a12 ---> 12a12 trường Marie Curie khóa 1995-1998 tập hợp lại để tổ chức họp lớp đi. Danh sách hiện có: -Phạm Hồng Hoàng (0908397375) -Thắng (đường 3/2) -Sang (lùn) -Tài (quận 4) -Minh (CA Phú Nhuận) -Linh (quận 4) -Khánh (côngg viên Lê thị riêng) -Khoa Mập -Hương (đối...
  2. P

    NK 95-98 lớp 10A12, 11A12, và 12A12

    Chào Thủy, Thắng, Quốc Anh! Thật là vui khi biết các bạn vẫn còn sống :)). Không biết có ai nhớ mình là ai ko ta? Hôm trước ngồi với Khánh mới biết được web này. Sẵn đây làm cái DS lớp cái nha :cool:
Top