Recent Content by vu anh hai

  1. V

    Thầy tôi - Hoàng Công Vắng

    Ðề: Thầy tôi - Hoàng Công Vắng Năm 1994 tôi còn nhớ mãi 1 câu của thầy vắng nói khi ngày đầu tiên thầy vào lớp 11B4 dạy: Tôi tên là Vắng nhưng không bao giờ vắng.
  2. V

    12B6- năm92-95

    lớp mình là 12B6- thầy Phạm An Hòa làm chủ nhiệm, Quỳnh Như làm lớp trưởng. Qua diễn đàn này, mình muốn các bạn gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ nhau trong công việc. Hiện nay mình biết được 1 số bạn như sau: 1- Phạm Đức Lộc- Giám đốc gốm sứ Giang Tây- 0935552333 2- Mã Huân Tùng- Nhân viên Đài...
Top