Recent Content by Kiến Hưng

  1. K

    Tim ban lớp 10 - 12B7 niên khóa 1995-1998

    Các bạn học B7 năm 95-98 thi lien lac nhé. yahoo mình: kienhungnguyen
  2. K

    Nhờ Admin tìm giùm thông tin lớp 12B9 NK 1995-1998

    mình B7 vo dc ko? co ai B7 nk 1995-1998 ko?lien lac lai nhe cac ban yahoo minh: kienhungnguyen
Top