Recent Content by Chippie

 1. Chippie
 2. Chippie
  Sao chán vại nè????????????????????????? :-$ :-$ :-$
  Đăng bởi: Chippie, 20 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 3. Chippie
  Bạn Trí cũng có chơi chứ bộ ... ;))
  Đăng bởi: Chippie, 15 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 4. Chippie
  Êh N mún chơi KENG tục 3 chữ =)) =)) =)) =)) =))
  Đăng bởi: Chippie, 15 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 5. Chippie
 6. Chippie
  Chán quá vậy ?????????????????????????
  Đăng bởi: Chippie, 12 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 7. Chippie
 8. Chippie
 9. Chippie
 10. Chippie
  Oy sao chán vại nè ???????????????????
  Đăng bởi: Chippie, 7 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 11. Chippie
  Còn chụyn chi để nói hog bai /:) ??????????????????
  Đăng bởi: Chippie, 5 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 12. Chippie
  Chòy oy thiệt là bất ngờ wóa đơi ~~~~~~~~~~~~ :)) :)) :))
  Đăng bởi: Chippie, 2 Tháng mười một 2009 trong diễn đàn: B14
 13. Chippie
  Mai Halloween pà koog !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =)) =)) =))
  Đăng bởi: Chippie, 30 Tháng mười 2009 trong diễn đàn: B14
 14. Chippie
  pipi_chu là bạn nào zợ?????????????? :-/
  Đăng bởi: Chippie, 28 Tháng mười 2009 trong diễn đàn: B14
 15. Chippie
  Mem nào thế ???????????????? ;))
  Đăng bởi: Chippie, 28 Tháng mười 2009 trong diễn đàn: B14