smiled1

0nl,listen to music,sing ^^
Sinh nhật
Tháng mười một 8
Nơi ở
Việt Nam :X
Giới Tính
Female
Trường
Marie thân yêu
Lớp
11 dê 1 :-j
Niên khóa
2010 - 2013
I-Background
http://sexy.mariecurie.biz/uploads/8/1283431104.jpg

Chữ ký

♥♀ Đầu bếp cung đình thuộc Royal Family ♀♥

MC student​
by ™ smile :) on Flickr​

Người theo dõi

Top