pechui2806

Nơi ở
HCM
Giới Tính
Female
Trường
Marie Curie
Lớp
11D2

Chữ ký

Không Giỏi, Không Đẹp, Không Cao..Nhưng Ai Cũng Phải Ngó Nhìn!! It'me Chúi:-bd ^^
Top