T

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Giới thiệu

  • Sẽ rất khó khăn khi mà tìm kiếm lại "Thời gian " với những kỷ niệm vui buồn của tuổi học trò . Mình vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại tất cả mọi người và chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện buồn mà chúng ta đã từng xảy ra trong quá khứ . Chung tay với nhau giữ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò .
    Liên lạc với mình nhé [email protected]
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top