Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Because You Loved Me

  Reply for xie_tunnie You and me..................haven't seen each other :D whatever,I would do this if..........I loved you :*:th_1245: Yes , your overflowing feeling provokes me into a nice garden of beatfiful flowers in which i can take only one for the one i cherish .:em180: Now ...
 2. N

  "How Deep Is Your Love"

  Complimentary "How Deep Is Your Love":-w:-w:-w i know your eyes in the morning sun i feel you touch me in the pourin' rain and the moment that you wander far from me i want to feel you in my arms again and you come to me on a summer breeze keep me warm with your love then you softly...
 3. N

  help me dzới

  Mình có câu đố cho các pạn vào hè giải giúp nhè nhé.. Một lính gác canh gác cho phủ tổng thông1. hôm đó ông tổng thống có chuyến đi công tác xa. thằng lính nói là ông đừng đi vì nó đã ngủ mơ thấy máy bay của ông bị tai nạn. ông đã không đi và chiếc máy bay đó bị tay nạn thật.. ông tổng thống...
Top