Kết quả tìm kiếm

  1. Kurodevil

    10B15 đâu, vào tập hợp

    Bớ ba hồn chín vía của 10B15 ơi, mang danh là lớp quậy + 8 nhất thế mà lại ko vào đây à???? Đề nghị bà con cô bác 10B15 vào tập hợp và mở party nào. Ký tên : quỷ của lớp
Top