Kết quả tìm kiếm

  1. C

    tìm bạn Minh Thức (sn 87) học lớp 10a29 , niên khóa 2002-2005

    Cần tìm bạn cũ tên Minh Thức từng học lớp 10a29 niên khóa 2002-2005, bạn nào biết bạn này hoặc có số dt, yahoo, fb v.v.. thì xin gửi cho mình theo địa chỉ mail sau mischievousghost@gmail.com hoặc [email protected] . xin cảm ơn rất rất nhiều
  2. C

    Chào bạn, Mình thấy profile bạn ghi học 10a29 , cho mình hỏi bạn có quen Minh Thức không ( mình...

    Chào bạn, Mình thấy profile bạn ghi học 10a29 , cho mình hỏi bạn có quen Minh Thức không ( mình dò trong cuốn kỷ yếu có thấy bạn đứng kế Thức thì phải, ko biết đúng ko ^^), Mình là bạn cũ của Thức nhưng bị mất liên lạc, nếu bạn có biết số dt, yahoo, facebook thì gửi tin nhắn cho mình nhé. Cám ơn...
Top