Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Chào các cụ nk 79-82

    Khoa Nguyen 10A3 ,11A3 than chao cac cu hoc sinh 79_82.Khong biet cac cu con nho tui khong cho tui khong con nho ai het,boi vi tui nghi hoc nam 11 rui.Chuc cac cu manh gioi.Bye.
Top