Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Co ai hoc khoa 2000-2003 ko ?

    Ðề: Re: Co ai hoc khoa 2000-2003 ko ? Mình là Minh, 12A18 day. Cô Hồng Chủ nhiệm
  2. A

    Cô Năng giáo viên Anh Văn - Tổng Giám Thị

    Ðề: Cô Năng giáo viên Anh Văn - Tổng Giám Thị Chị đã từng học cô Năng lop 12 (2003), chị ko thích cô lắm không phải vì cô dạy không hay, mà vì nhiều lúc cô kể chuyện về bản thân cô quá nhiều. Dạy 45 phút mà kễ chuyện tới 25-30 phút mà lại chuyện tòan bản thân cô. Còn tình tình cô thì chị thấy...
Top