Kết quả tìm kiếm

  1. ZzConSauzZ_5495

    Đạt hát tiếng Hoa nè...^^ 10B15

    http://beat.sannhac.com/player2/player_fms5.swf?rk=3453496&sk=10530&rm=Out&im=Record&www=&rallow=-1
  2. ZzConSauzZ_5495

    Cho e xin làm quen nhé...!!!

    E xin tự giới thiệu: Em tên Đạt lớp 10b15 e ở quận 1 Năm nay là năm mới vào trường nên bạn bè và quen các a chị e trong trường cũng đc hạn chế lắm. E mong rằng lặp topic này ra có thể làm quen them nhiều a chị và thêm các bạn nhé. e cũng hok ngại nói e là gay nhưng không phải bóng...
Top