Kết quả tìm kiếm

  1. H

    [Miss][35][Gummy] - The last

    khộ ghê thấy hình tự sướng tui chóng mặt qá đê =))
  2. H

    "Có mấy đứa tự tin dữ lắm, dám thi miss Marie Curie luôn"

    bạn ghi câu này có vẻ như không tự tin vào sắc đẹp của mình nhỉ ai cũng có một nét riêng không nên thành kiến như thế :D
Top