Kết quả tìm kiếm

  1. L

    tìm bạn cũ: 1992-1993: 10A8; 1993-1994: 11A7; 1994-1995:12A7 (lứa sinh năm 1977)

    10a5 bi giải thể thui. lên 11 thì vẫn gọi là 11a5 nhưng là sáp nhập giữa 10a5 và....Còn nhớ vì mình học 10-12a4, có cô bạn học cấp 2 chung làm lớp trưởng 10a5. hehe tình cờ kiếm đc web, hôm nay là sn 144 ngày sinh của Marie Curie, search ra web này. Hông thấy tên nào lứa tụi mình nhỉ.
Top