Kết quả tìm kiếm

  1. H

    tìm bạn cũ: 1992-1993: 10A8; 1993-1994: 11A7; 1994-1995:12A7 (lứa sinh năm 1977)

    dỡ dĩ lớp chuyển xuống 01 bậc là do có 01 lớp bị giải thể (năm 1992-1993: là lớp 10A6 bị giải thể thì phải) Lớp trưởng qua các thời kỳ: Tâm (nữ); Tăng Kỳ Khương (Nam): nghe nói là anh của Tăng Thanh Hà thì phải. Mình tên Nam; có gì các bạn tham gia cho vui nhé
Top