Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Tìm các bạn lớp 10B3 năm hoc 1993 - 1994

    Mình cũng học lớp 10B3, có phải Loan ngày xưa hay thắt 2 bím tóc ko ? Nếu phải thì bạn với mình ngồi chung bàn đó ! Bạn nhớ thử xem.
Top