Trang tư liệu về Lycée Marie Curie de Saigon trước năm 1975

[ẹc]

...
Staff member
Đây là 2 tác giả site Lycée Marie Curie de Saigon : Yến và Tuấn

yenandtuan.jpg


Cám ơn 2 cựu học sinh đã bỏ công sức tìm tòi và lưu trữ những tư liệu quý giá về trường Marie Curie những năm trước 1975.

Đây là trang thông tin về trường mình trước năm 1975 :

http://mariecurie.biz/Marie-Curie-de-Saigon/

Mọi thông tin đóng góp xin gửi về email : [email protected]

Cheer !!!
 
Top