Mọi người ơi dzô khai báo Sinh Nhật đê hehehe

teamAQUA

Member
Ðề: Mọi người ơi dzô khai báo Sinh Nhật đê hehehe

タビちゃんー1994/12/27=>27-12=15 :x
太ちゃんー 1980/5/10=>10+5=15  :x
=>thích số 15 :x
 
Top