Teen mếu cười khi biết điểm thi

ksunny

New Member
Ùhm....cũng có nghe là kỷ luật cao.:.Tụi bạn nó nói nghe kinh lắm nha, wậy nè rồi 1khối/mười mấy hs giỏi thôi :ar!
 
Top