Những ca khúc về bà Marie Curie - The Song of Marie Curie

[ẹc]

...
Staff member
The Ballad of Marie Curie: American Hero
[AUDIO]http://music.metafilter.com/music/Marie%20Curie.mp3[/AUDIO]
In 1921, Nobel laureate chemist and physicist Marie Curie was touring the United States when she finally succumbed to the inevitable effects of a lifetime of exposure to exotic forms of radiation, growing suddenly to almost forty feet in total height in less than a week...

Trapped by her extreme gigantism, Marie Curie spent the rest of her days in service to her newly adopted country, fighting crime, aliens, and giant steam-powered robot ninjas, until her tragic death in 1934 from an untreated infestation of eustachian pigeons.

The Ballad of Marie Curie: American Hero

Marie Curie was an unlikely superhero
She didn't know radiation would make her grow
Like a sequoia she stood against our enemies
They stood no chance against our special armies
Of giants in science

Her fascination with radiation
Was the foundation of our nation's salvation
Before she gained forty stories in elevation
It was a dire situation
She inspired a generation

She was a monster
A monster for America
She was a monster
A monster for America
And when we lost her
We lost our heart
Oh, we knew it from the start:
She was too big for the part

In France and Poland she might win Nobels by the bucket
We said, "**** it, come see America
You'll love it, never leave it
We've got room for you to breathe in
And something to believe in."

She was a monster
A monster for America
She was a monster
A monster for America
And when we lost her
We lost our heart
Oh, we knew it from the start:
She was too big for the part

(Repeat Chorus)

So long as Marie Curie
Is watching over me
I'll know I'm free
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IB099||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuoi-tre-Marie-Curie-Nguyen-Thanh-Chung.IW6IB099.html

Lời bài hát:

Cùng nhau ta kết liên lại
Thanh niên chúng ta dựng xây độc lập tự do
Cùng nhau quyết chí vững lòng
Marie Curie sát vai vẻ vang

--------------------------------------------------------------------


Tuổi trẻ chúng tôi hôm nay tiến bước lên đường
Tuổi trẻ chúng tôi chung tay dựng xây đời mới
Cùng nhau sát cánh không rời
Vượt qua gian khó bên đời
Nguyện luôn xứng đáng thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Một lòng quyết tâm dựng xây đất nước mạnh giàu
Bạn bè bốn phương về đây ươm bao mong ước
Ở đâu đó có những khó khăn gì
Thì thanh niên sẽ góp sức chung lòng
Nhịp bao câu hát tiếng lòng sục sôi tuổi trẻ chúng ta

Cánh chim tung bay ươm xanh ước mơ đẹp tươi
Ngàn dặm Trường Sa nào còn khó khăn gì
Marie Curie chắp cánh bay xa
Hòa cùng lời ca ấm no chân trời mới

Cùng nhau ta kết liên lại
Thanh niên chúng ta dựng xây độc lập tự do
Cùng nhau quyết chí vững lòng
Marie Curie sát vai vẻ vang
 

RCB_Huy

New Member
Ðề: Những ca khúc về bà Marie Curie - The Song of Marie Curie

bóc tem, dịch lun đi anh :banhbao42::banhbao42:
 

[ẹc]

...
Staff member
hiểu thì hiểu chứ dịch khó quá tại nó dùng ca từ kiểu rock ...
Ví dụ như cái này: She was a monster, A monster for America
Có thể hiểu là bà Marie Curie rất là vĩ đại
Nhưng mà vào câu hát thì dịch là Bà Marie Curie là 1 con quái vật, 1 con quái vật của nước Mỹ :banhbao55:
 

kenny_htv

Moderator
Staff member
Tuổi trẻ Marie Curie - Nguyễn Thành Chung

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IB099||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tuoi-tre-Marie-Curie-Nguyen-Thanh-Chung.IW6IB099.html

Lời bài hát:

Cùng nhau ta kết liên lại
Thanh niên chúng ta dựng xây độc lập tự do
Cùng nhau quyết chí vững lòng
Marie Curie sát vai vẻ vang

--------------------------------------------------------------------


Tuổi trẻ chúng tôi hôm nay tiến bước lên đường
Tuổi trẻ chúng tôi chung tay dựng xây đời mới
Cùng nhau sát cánh không rời
Vượt qua gian khó bên đời
Nguyện luôn xứng đáng thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Một lòng quyết tâm dựng xây đất nước mạnh giàu
Bạn bè bốn phương về đây ươm bao mong ước
Ở đâu đó có những khó khăn gì
Thì thanh niên sẽ góp sức chung lòng
Nhịp bao câu hát tiếng lòng sục sôi tuổi trẻ chúng ta

Cánh chim tung bay ươm xanh ước mơ đẹp tươi
Ngàn dặm Trường Sa nào còn khó khăn gì
Marie Curie chắp cánh bay xa
Hòa cùng lời ca ấm no chân trời mới

Cùng nhau ta kết liên lại
Thanh niên chúng ta dựng xây độc lập tự do
Cùng nhau quyết chí vững lòng
Marie Curie sát vai vẻ vang
 
Top