10B10 dzô đây làm wen đầu năm !!!

shutthefackup

New Member
chán quá, lớp mình thiếu giống cái thật, bữa nào đi nhập ngoại mấy con về đi = =
--------------- bài tự động gộp lại --------------
mày đấu đá gì steve :)) :-bd
 
Top