10D3 vào đây lập tình hữu nghị nào :">

Kei-chan

New Member
sxchthăng sxchthâm sxchthe sxchthác=))......cách phát âm khó nhất của làng phát âm Việt Nam=))......mấy bạn sp gê qá à:(....mình sp hong lại:(....
--------------- bài tự động gộp lại --------------
h*t b**e =)) HD =)) Fr** P**n =)) :banhbao30:

Khát wá , cô ơi cho 3 ly Sxchthshâmmmm =))

hong hỉu ** là dì hết trơn:((....dịch điiiii AT Mobile\m/...grakkk=))...
 
Top