[11B5] Hey Guy! Come On :X

Rin Ayame Kami

Well-Known Member
Tình hình là năm nay lớp chúng ta được đoàn tụ ha ;));)) Rất lấy làm hạnh phúc :x:x. Hnay lập topiz cho mấy cháu nó zô xì pam :banhbao32: Rất zui được hoan nghênh các bạn gần xa ghé wa chơi ha :-bd:-bd
 
Top