JJRMC 69-70 40th Graduation Anniversary Gala @ the Saigon Himlam July 4th, 2009

[ẹc]

...
Staff member
JJRMC 69-70 40th Graduation Anniversary Gala @ the Saigon Himlam July 4th, 2009
Nguồn : http://lecoindescopains-jjrmc.ning.com/photo/albums/jjrmc-6970-40th-graduation
Qua list hình, thấy cô bác MC chịu chơi quá trời ... thức ăn nhìn thèm ghê :(( đang đói bụng nữa.

a_DSCN6302.jpg

a_DSCN6306.jpg

a_DSCN6308.jpg

a_DSCN6309.jpg

a_DSCN6310.jpg

a_DSCN6311.jpg

a_DSCN6312.jpg

a_DSCN6313.jpg

a_DSCN6314.jpg

a_DSCN6315.jpg

a_DSCN6316.jpg

a_DSCN6317.jpg

a_DSCN6320.jpg

a_DSCN6321.jpg

a_DSCN6323.jpg

a_DSCN6324.jpg

a_DSCN6325.jpg

a_DSCN6327.jpg

a_DSCN6328.jpg

a_DSCN6330.jpg

a_DSCN6332.jpg

a_DSCN6333.jpg

a_DSCN6334.jpg

a_DSCN6335.jpg

a_DSCN6341.jpg

a_DSCN6342.jpg

a_DSCN6345.jpg

a_DSCN6347.jpg

a_DSCN6348.jpg

a_DSCN6349.jpg

a_DSCN6352.jpg

a_DSCN6358.jpg

a_DSCN6364.jpg

a_DSCN6367.jpg

a_DSCN6370.jpg

a_DSCN6372.jpg

a_DSCN6373.jpg

a_DSCN6374.jpg

a_DSCN6375.jpg

a_DSCN6379.jpg

a_DSCN6383.jpg

a_DSCN6388.jpg

a_DSCN6403.jpg

 
Top