10D3 Có ai hỏi bài hok

The_Fame10D3

New Member
Hố hố Kei bị gạt dòy ~^o^~~^o^~ Nếu như có bài cho Kei lúc đi học trước khi GV vào lớp lấy thời gian đâu Kei chép :banhbao30::banhbao30::-"
 

The_Fame10D3

New Member
BT1:pt đuờg đi của xe: x=x0 +vt=75t
Lúc 10h xe đi đc 1 quãng dài: x1=75t=75.3=225 (km)
BT2Hệ wi chíêu: Gốc toạ độ: vị trí lúc XĐ xuất phát (x01=0 x02=10)
Gốc thời gian ; Lúc 7h (t01=t02=0)
Pt đườg đi xe 1:x1=x01+vt=15t
Pt đườg đi xe 2: x2= x02+vt=10+5t
Hai xe gặp nhau sau:
x1=x2
<=> 15t=10+5t
<=> t=1
Vị trí 2 ce gặp nhau cách gốc toạ độ 1 khoãng: xgặp=15t=15.1=15 (km) ^O^||3^O^||32 bài đầu
 
Top