10B3 vào điểm danh nào ;)

Thảo luận trong 'B3' bắt đầu bởi camtu94, 29 Tháng tám 2009.

 1. daikidark

  daikidark New Member

  cố gắng vượt wa cơn sóng thần lần nì đi T` !! :">:">
   
 2. acquycon182325

  acquycon182325 New Member

  h hem co' cug~ dzy..............trc' sau cug~ die.....................:">@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
  --------------- bài tự động gộp lại --------------
  thuj h b3 mjk` dug` ljn 4rum (1 thoj` gjan ) choa lag' chjn naj` xg' yh.......................hjk` nhu* co^ cam' njn deo naj` jt' nguoj` ljn we'.............................@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
   
 3. xury_ngooz

  xury_ngooz New Member

  uk .......... hui` tôi' nghe Vi noi' lai. vu. cô cn nghe thây' tôi. cô ghia nun , cô nc zoi lop' maz` gân` nhu mun' khoc' . Do hs gây ra maz` cô fai? ganh' chiu.
   
 4. acquycon182325

  acquycon182325 New Member

  ohm`................thuj thj` de? T2 ljn xl co^ dzy................................>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<..................Lop' mjk` tu` naj lo hox yh hen.........................
   
 5. xury_ngooz

  xury_ngooz New Member

  uk. Dung' al` lop min`h h0x dc chu' ko........... HUi chiu` nay lên lam bai` naz , gioi chua ;));));));));));))
   
 6. acquycon182325

  acquycon182325 New Member

  sax...............lop' mjk` hox dc....nhug` bj caj' le` lem` bjeg' hox................hjn tạj T` dag trg tjnh` trag lem` bjeg' hox nah`...................................@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
   
 7. heo3bie

  heo3bie New Member

  hyhy ..... i* m0n T0an nhut' ..... t0j' tiet' T0an' lem bt` le zuj rau` .... :-":-":-":-":-":-"
   
 8. acquycon182325

  acquycon182325 New Member

  .............potay..............T` thj` thjk Tin nhut'..............tjt' doa' thay` kute,dc ngu?, lt dc kuh nua~.....................>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
   
 9. xury_ngooz

  xury_ngooz New Member

  uk. H` thay' cô Toan' de thg ................ Maz` cung tai tui no' , luoi hox zoi li` wa' maz` ai chiu. dc
   
 10. heo3bie

  heo3bie New Member

  hyhy .... h0x ma z0 d0j ngu? ... ki w0a' ..... xury uj ... t0j' tiet' T0an' hang gi0 taj len bag? lem` bt` gi0g he0 nez ...... zj m0j c0a dim? ..... he0 gi0 taj riet' ma` c0^ bat' b0? taj xu0g^' h0k? ch0a gi0* nun ..... >:D<>:D<>:D<>:D<
   

Chia sẻ trang này