10B3 vào điểm danh nào ;)

acquycon182325

New Member
h hem co' cug~ dzy..............trc' sau cug~ die.....................:">@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
--------------- bài tự động gộp lại --------------
thuj h b3 mjk` dug` ljn 4rum (1 thoj` gjan ) choa lag' chjn naj` xg' yh.......................hjk` nhu* co^ cam' njn deo naj` jt' nguoj` ljn we'.............................@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
 

heo3bie

New Member
hyhy .... h0x ma z0 d0j ngu? ... ki w0a' ..... xury uj ... t0j' tiet' T0an' hang gi0 taj len bag? lem` bt` gi0g he0 nez ...... zj m0j c0a dim? ..... he0 gi0 taj riet' ma` c0^ bat' b0? taj xu0g^' h0k? ch0a gi0* nun ..... >:D<>:D<>:D<>:D<
 
Top