10B3 vào điểm danh nào ;)

acquycon182325

New Member
..................potay.............T` zo^ lop' chj? mun' ngu? thuj.......................chj? thjk nhut' Tin, Hoa' vs Sjnh thuj........................:-":-":-":-":-":-":-"
--------------- bài tự động gộp lại --------------
theo loj` khuyen cua? ban Heo thj` tu` naj mjk` se~ co^" hox tap........hem coa' luoj` bjeg' nua~......................rag' keo' laj trog HK2.........................;));));));));));))
 

heo3bie

New Member
hyhy .... h0k c0a' gi0j? gi au^ .... taj sieng^ lem` bt a' .... c0a du* dim? gj âu ....hum? thy tr0g s0? dim? .... c0a 2 cay 8 .... hum w0a c0^ n0aj' dc 2 cay 10 rau haz' .... >:D<>:D<>:D<>:D<
 

heo3bie

New Member
hyhy .... taj T` lem` bieg' len^ bag? ... he0 lem` baj` kt cug? c0a 6 7 8 a` .... nên gi0 taj lem` baj` g0? dim? d0a' .... mec' cu0j` nhut' chiu naj .... gi0 taj c0^ h0k? ch0a len^ nua? .... ng # len ng0j 0? du0j nhac' .... Tha0? z0j H nhax saj .... ng0j caj? tjnh? we0 nun .... ;));));));));))
 

acquycon182325

New Member
.................................kakakkakakakakaka.....................potay................T` hox dc mun Toan' nhug muh` hem bjk seo deo naj` lem bjeg' lem` bt vs lem baj` trjn lop'.....................vo^ lop' chj? mun' nem` thuj............................chan' ghja....hem hju~ nuj~ mjk` lun............................................@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)
 
Top