Reported Post by thuyvi

thuyvi

New Member
thuyvi has reported a post.

Reason:
chuyện như vầy cũng đem lên đây nói nữa.
It's very impolite !
Post: 10B10 chuA^~n bY. rA hO^.y dỒg kY~ lUA.t....cO'a hAy h0k.....^^~
Forum: Khóa 2009 - 2012
Assigned Moderators: N/A

Posted by: tuancft1993
Original Content:
Tình hình là dạo nì căng thẳng lắm........X( chy~ j` cai' lu~ 10A2 bon chen............... chơi không đáng mặt anh hùng......mét thầy cô giáo ne^n co'a the^~ 10B10 se~ le^n kie^~M die~m........^^:-q:-q...........Ko`n muo'n bjk' li' do thỳ từ từ da~....
 
Top