Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???


  • Total voters
    88

RCB_Huy

New Member
Ðề: Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

shock tới óc :banhbao30::banhbao30::banhbao30:
 

Huden Harui

New Member
Ðề: Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

@ huy : qánhc hú m h

đỉm chú bboy hả , khủng hoảng ban A qá =)
 

kunkun2050

New Member
Ðề: Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

bậy :-j ỷ Cê bự ăn hiếp Cê bé :banhbao42:
điểm uf bboy làm dân ban A fải nhìn vs' ánh mắt hình viên kẹo :banhbao53: mặc dù em qên chia đôi ra :-"
 

RCB_Huy

New Member
Ðề: Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

kẹo đồng , chưa chắc cê hơn sju nhun em :banhbao42::banhbao42:
 

kunkun2050

New Member
Ðề: Bạn thấy kết quả học tập giữa HK1 năm 2009 của bạn thế nào ???

@sunny: dzẹp qa kí ức đẹp cấp 2 và chấp nhận sự thật fũ fàng uf cấp 3 đi em à :-":-"
 
Top