Poll Results: Bạn thấy mẫu áo này thế nào?

Members who voted for 'Không đẹp lắm'