10B13 Náo loạn những giờ ra chơi

[ẹc]

...
Staff member
Náo loạn những h ra chơi
24.gif

ap_20091016121322201.jpg
ap_20091016121331220.jpg

ap_20091016121339968.jpg

ap_20091016121348529.jpg

ap_20091016121357855.jpg

ap_20091016121405269.jpg
ap_20091016121413630.jpg

ap_20091016121422147.jpg

ap_20091016121430270.jpg

ap_20091016121439597.jpg

ap_20091016121839622.jpg


4018387626_a5f1a6a82b_o.jpg


Còn tiếp ..sẽ up sau ...

Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/jw!46KSby.RGBLCvgaQFniBtOKq/article?mid=196
 

ChePe

New Member
anh Ẹc ơi ...supercow là người chụp hình ..k phải em ..em k xứng w paparazzi đâu ..
anh cho supercow là paparazzi nha ..thaks anh trc'
 
Top