Tìm bạn cũ niên khóa 1976 - 1979

tcphat

New Member
Tìm hai bạn Lê Văn Trương Mai và Đoàn Anh Tuấn. Cả hai bạn là giáo viên. Trước học Marie Curie từ năm 1976 đến năm 1979. Hoặc nếu bạn nào biết xin mách giùm, chân thành cám ơn. Xin liên lạc về Phát tại email [email protected]

Tim hai ban Le Van Truong Mai va Doan Anh Tuan. Ca hai ban la giao vien. Truoc hoc Marie Curie tu nam 1976 den 1979. Hoac neu ban nao biet xin mach dum chan thanh cam on. Xin lien lac ve Phat tai email [email protected]
 

lahphuc

New Member
Sao bạn không cho biết thêm 2 bạn này học ở lớp nào, nếu nhớ luôn tên GV chủ nhiệm càng tốt. Vì thông tin của bạn bao quát quá, biết bao nhiêu bạn trùng tên
 
Top