Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Bài 3: điều hòa hoạt động của gen

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 12' bắt đầu bởi quangthoai, 11 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  Thứ ba, ngày 30 tháng sáu năm 2009

  BÀI 3

  Nhãn: GIÁO KHOA - 12CB
  BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN
  I. KHÁI NIỆM
  - Điều hòa hoạt động gen ở đây được hiểu là gen có được phiên mã và dịch mã hay không
  - Sự hoạt động khác nhau của các gen trong hệ gen là do quá trình điều hòa
  II. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Ở SINH VẬT NHÂN SƠ
  1. Cấu tạo Lactose Operon theo Jacob và Monode
  a. Trong tế bào có rất nhiều gen, ở mỗi thời điểm chỉ có 1 số gen hoạt động, phần lớn các gen còn lại ở trạng thái ức chế, tức là tế bào chỉ tổng hợp protein khi cần thiết.
  Ví dụ: gen qui định việc tạo ra kháng thể chống 1 loại bệnh nào đó chỉ hoạt động khi trong cơ thể xuất hiện mầm bệnh đó, còn phần lớn thời gian còn lại gen tồn tại ở trạng thái bị ức chế - không hoạt động
  b. Một hệ thống gồm nhiều loại gen cùng phối hợp hoạt động điều hoà tổng hợp protein gọi là Operon. Một Operon gồm:
  + A, B, C: cụm các gen cấu trúc: kiểm soát các polipeptit có liên quan về chức năng.
  + O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc
  + P: vùng khởi động (nơi ARN – polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã)
  c. R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp protein ức chế (R không phải là thành phần của Opêron)

  Gen điều hòa Lac ôperon
  P R P O A B C

  2. Cơ chế hoạt động của Lactose Operon ở E.coli
  Vi khuẩn E.coli mẫn cảm với đường lactose do đó khi sống trong môi trường có đường lactose E.coli sẽ tiết ra enzyme lactaza để phân giải đường lactose
  a. Khi môi trường không có lactose
  - Bình thường, gen điều hòa (R) tổng hợp một loại protein ức chế gắn vào gen chỉ huy (O), do đó gen cấu trúc ở trạng thái ức bị chế nên không hoạt động. A,B,C sẽ không thực hiện được phiên mã và dịch mã. Vì vậy, sản phẩm của cụm gen là lactaza không được tạo thành.
  b. Khi môi trường có lactose
  - Lactose đóng vai trò là chất cảm ứng. Chất cảm ứng sẽ liên kết với protein ức chế làm protein ức chế thay đổi cấu hình không gian và trở nên bất hoạt (không hoạt động). Prôtêin ức chế không thể bám vào gen chỉ huy O, gen chỉ huy hoạt động bình thường điều khiển A,B,C thực hiện phiên mã và dịch mã tổng hợp nên sản phẩm của cụm gen là lactaza.
  - Lactaza được tiết ra sẽ làm nhiệm vụ phân giải lactose trong môi trường.
  3. Các cấp độ điều hòa hoạt động gen
  - Điều hòa trước phiên mã: là điều hòa số lượng gen qui định tính trạng nào đó trong tế bào
  - Điều hòa phiên mã: là điều hòa việc tạo ra số lượng mARN (vd: điều hòa hoạt động của cụm gen A,B,C trong lactose Operon)
  - Điều hòa dịch mã: là điều hòa lượng protein được tạo ra bằng cách điều khiển thời gian tồn tại của mARN, thời gian dịch mã hoặc số lượng ribôxôm tham gia dịch mã
  - Điều hòa sau dịch mã: là điều hòa chức năng của prôtêin sau khi đã dịch mã hoặc loại bỏ prôtêin chưa cần thiết (ví dụ: điều hòa hoạt động gen R trong mô hình điều hòa lactose Operon)


  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP:
  1. Trình bày cấu tạo của Lactose Operon theo Jacob và Monode
  2. Giải thích cơ chế điều hòa hoạt động của Lactose Operon?
   

Chia sẻ trang này