Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Bài 13: ảnh hưởng của môi trường

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 12' bắt đầu bởi quangthoai, 11 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  Thứ ba, ngày 30 tháng sáu năm 2009

  BÀI 13

  Nhãn: GIÁO KHOA - 12CB
  BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG
  ĐẾN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG

  (Gen) ADN
  mARN
  Polipetide
  Prôtêin
  Tính trạng
  - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước như vậy nên có thể bị nhiều yếu tố môi trường bên trong cũng như bên ngoài cơ thể chi phối
  II. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA KIỂU GEN VÀ MÔI TRƯỜNG
  - Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có mối quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen qui định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường tham gia vào sự hình thành kiểu hình cụ thể. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường
  Ví dụ:


  - Những biến đổi ở kiểu hình trong đời cá thể do ảnh hưởng của môi trường, không do biến đổi trong kiểu gen được gọi là thường biến. Tuy thường biến không được di truyền nhưng nhờ nó mà cơ thể có khả năng thích ứng với những biến đổi của môi trường
  Ví dụ:


  III. MỨC PHẢN ỨNG CỦA KIỂU GEN
  - Tập họp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Mức phản ứng do kiểu gen qui định được di truyền
  Ví dụ:  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  1. Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể? Những biến đổi này có được di truyền không?
  2. Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến? làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?
  3. Mức phản ứng của một kiểu gen là gì?
   

Chia sẻ trang này