Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 12' bắt đầu bởi quangthoai, 11 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  Thứ ba, ngày 30 tháng sáu năm 2009

  BÀI 43

  Nhãn: GIÁO KHOA - 12CB
  BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
  I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG QUẦN XÃ SINH VẬT
  1. Chuỗi thức ăn
  a. Định nghĩa:
  - Là 1 dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là 1 mắc xích của chuỗi. Trong 1 chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau.
  b. Phân loại:
  Có 2 loại chuỗi thức ăn:
  + Chuỗi thức ăn mở đầu bằng cây xanh  động vật ăn thực vật  động vật ăn động vật.
  + Chuỗi thức ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân giải  sinh vật phân giải mùn, bã hữu cơ  động vật ăn sinh vật phân giải  các động vật ăn động vật khác
  2. Lưới thức ăn:
  - Mỗi loài trong quần xã thường là mắt xích của nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn
  3. Bậc dinh dưỡng:
  - Trong 1 lưới thức ăn tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng. Có nhiều bậc dinh dưỡng:
  + Bậc dinh dưỡng cấp 1: là các sinh vật sản xuất, bao gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.
  + Bậc dinh dưỡng cấp 2: là các sinh vật tiêu thụ bậc 1 bao gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất.
  + Bậc dinh dưỡng cấp 3: là các sinh vật tiêu thụ bậc 2 bao gồm các động vật ăn thịt, chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1.
  + Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao cấp nhất. Là sinh vật ăn sinh vật tiêu thụ bậc 1,2,3 …
  II. THÁP SINH THÁI
  1. Định nghĩa:
  - Là độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hay năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  2. Phân loại:
  Có 3 loại tháp sinh thái:
  + Tháp số lượng: được xây dựng trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  + Tháp sinh khối: được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.
  + Tháp năng lượng: là hoàn thiện nhất, được xây dựng trên số năng lượng được tích luỹ trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích trong 1 đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.


  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  1. Thế nào là chuỗi, lưới thức ăn? Cho ví dụ?
  2. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.
   

Chia sẻ trang này