[Cơ bản] BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 11' bắt đầu bởi quangthoai, 14 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  Thứ bảy, ngày 27 tháng sáu năm 2009

  BÀI 36

  Nhãn: GIÁO KHOA - 11CB
  BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
  I. PHÁT TRIỂN LÀ GÌ?
  - Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống , gồm 3 quá trình liên quan đến nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả hạt)
  II. NHỮNG NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA
  1. Tuổi của cây
  - Tuỳ vào giống, loài, đến độ tuổi xác định thì cây ra hoa.
  2. Nhiệt độ thấp và quang chu kỳ
  a. Nhiệt độ thấp
  - Một số loài cây chỉ ra hoa khi trải qua mùa đông lạnh hoặc hạt được xử lí t0 thấp.
  - Hiện tượng cây ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ gọi là xuân hoá
  b. Quang chu kỳ
  - Là sự tương quan độ dài ngày và đêm. Dựa vào quang chu kỳ có 3 nhóm cây: cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính.
  c. Phitocrom
  - Là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ của thực vật và là sắc tố nẩy mầm đối với các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng.
  3. Hoocmon ra hoa
  - Hoocmon ra hoa là chất hữu cơ được hình thành trong lá và được vận chuyển đến các điểm sinh trưởng của thân làm cây ra hoa.
  III. MỐI QUAN HỆ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
  - Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên quan nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng.
  IV. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
  Ứng dụng kiến thức về sinh trưởng
  - Trong ngành trồng trọt: điều khiển sự sinh trưởng của thực vật theo ý muốn con người
  Ví dụ:

  Ứng dụng kiến thức về phát triển
  Ví dụ:  II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ:
  1. Phát triển của thực vật là gì?
  - Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống , gồm 3 quá trình liên quan đến nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả hạt)
  2. Khi nào thì cây ra hoa?
  - Cây ra hoa khi có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng). Tuỳ thuộc vào giống, loài cây mà các chồi ở đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng sang trạng thái sinh sản.
  3. Nêu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
  - Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên quan nhau, đó là 2 mặt của chu trình sống. Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển trên cơ sở của sinh trưởng.
  Ví dụ: cây cà chua lớn lên, ra hoa kết quả rồi lại tiếp tục lớn lên... đó là sự phát triển; trong đó cây cà chua từ 1 tế bào (hạt) lớn lên thành cây là sinh trưởng; phân hoá tạo thành thân, lá, rễ; ra hoa, kết quả… lại là phát triển.
   

Chia sẻ trang này