[Danh mục] Bài Sinh học KHỐI 11 CƠ BẢN

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 11' bắt đầu bởi quangthoai, 14 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  KHỐI 11 CƠ BẢN

  PHẦN 4: SINH HỌC CƠ THỂ
  CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
  A_CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
  Bài 01-K11CB: SỰ HẤP THU NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
  Bài 02-K11CB: SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
  Bài 03-K11CB: THOÁT HƠI NƯỚC
  Bài 04-K11CB: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG
  Bài 05-K11CB: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
  Bài 06-K11CB: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT (TT)
  Bài 07-K11CB: THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
  Bài 08-K11CB: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
  Bài 09-K11CB: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3, C4, CAM
  Bài 10-K11CB: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
  Bài 11-K11CB: QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG
  Bài 12-K11CB: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
  Bài 13-K11CB: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT
  Bài 14-K11CB: THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
  Bài 15-K11CB: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 16-K11CB: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TT)
  Bài 17-K11CB: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 18-K11CB: TUẦN HOÀN MÁU
  Bài 19-K11CB: TUẦN HOÀN MÁU (TT)
  Bài 20-K11CB: CÂN BẰNG NỘI MÔI
  Bài 21-K11CB: THỰC HÀNH: ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI
  Bài 22-K11CB: ÔN TẬP CHƯƠNG I
  Bài 23-K11CB: HƯỚNG ĐỘNG
  Bài 24-K11CB: ỨNG ĐỘNG
  Bài 25-K11CB: THỰC HÀNH: HƯỚNG ĐỘNG
  Bài 26-K11CB: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 27-K11CB: CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT (TT)
  Bài 28-K11CB: ĐIỆN THẾ NGHỈ
  Bài 29-K11CB: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH
  Bài 30-K11CB: TRUYỀN TIN QUA XINÁP
  Bài 31-K11CB: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT
  Bài 32-K11CB: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT)
  Bài 33-K11CB: THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
  Bài 34-K11CB: SINH TRƯỞNG Ở THỰ VẬT
  Bài 35-K11CB: HOOCMÔN THỰC VẬT
  Bài 36-K11CB: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
  Bài 37-K11CB: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 38-K11CB: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 39-K11CB: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT (TT)
  Bài 40-K11CB: THỰC HÀNH: XEM PHIM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 41-K11CB: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
  Bài 42-K11CB: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
  Bài 43-K11CB: THỰC HÀNH: NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
  Bài 44-K11CB: SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 45-K11CB: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 46-K11CB: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
  Bài 47-K11CB: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
  Bài 48-K11CB: ÔN TẬP
   

Chia sẻ trang này