Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

[Danh mục] Bài Sinh học KHỐI 12 CƠ BẢN

Thảo luận trong 'Môn Sinh - Khối 12' bắt đầu bởi quangthoai, 14 Tháng mười hai 2009.

 1. quangthoai

  quangthoai New Member

  KHỐI 12 CƠ BẢN

  BÀI 01: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
  BÀI 02: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ
  BÀI 03: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN
  BÀI 04: ĐỘT BIẾN GEN
  BÀI 05: NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST
  BÀI 06: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST
  BÀI 07: TH-QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TIÊU BẢN TẠM THỜI
  BÀI 08: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI
  BÀI 09: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP
  BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN
  BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
  BÀI 12: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN
  BÀI 13: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
  BÀI 14: THỰC HÀNH-LAI GIỐNG
  BÀI 15: BÀI TẬP CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II
  BÀI 16: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ
  BÀI 17: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TT)
  BÀI 18: CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP
  BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO
  BÀI 20: TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN
  BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC
  BÀI 22: BẢO VỆ VỐN GEN LOÀI NGƯỜI VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC
  BÀI 23: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌC
  BÀI 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
  BÀI 25: HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN
  BÀI 26: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI
  BÀI 27: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI
  BÀI 28: LOÀI
  BÀI 29: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI
  BÀI 30: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI (TT)
  BÀI 31: TIẾN HÓA LỚN
  BÀI 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG
  BÀI 33: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT
  BÀI 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI
  BÀI 35: MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
  BÀI 36: QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ
  BÀI 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
  BÀI 38: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT (TT)
  BÀI 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
  BÀI 40: QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ
  BÀI 41: DIỄN THẾ SINH THÁI
  BÀI 42: HỆ SINH THÁI
  BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI
  BÀI 44: CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN
  BÀI 45: DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI
  BÀI 46: TH-QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
  BÀI 47: ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC
  BÀI 48: ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC THPT
   

Chia sẻ trang này