Trường học cấm hút thuốc lá

nyz.papie

New Member
Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các đơn vị giáo dục trong cả nước yêu cầu từ ngày 1/1/2010, nghiêm cấm hút thuốc lá ở lớp học, nơi làm việc trong nhà tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

tdt_butchi_nguontin.gif
Theo Dân Trí


Bộ yêu cầu các trường học treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.
Tuyên truyền, phổ biến cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên, nội dung kế hoạch của Chính phủ về thực hiện Công ước khung kiểm soát thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người học, nhà giáo, cán bộ công nhân viên về tác hại của thuốc lá.
Các trường học thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá với mục đích quảng cáo các sản phẩm thuốc lá hoặc tên tuổi, hình các công ty dưới mọi hình thức.
Cấm bán sản phẩm thuốc lá tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
 
Top