Bé Chip Pham Pham nhà ta - New MCer 2010

Chip

New Member
Re: Ðề: Bé Chip Pham Pham nhà ta - New MCer 2010

trùi, topic vui nhỉ, cười ko àh :banhbao32::banhbao32::banhbao32:

Rãnh wá nó thế =))]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]..

---------- Post added at 10:28 PM ---------- Previous post was at 10:25 PM ----------

hêhêhêhêhêhêhêhê:x:x:x:x

Coy bộ kyo thít kười nhợ....[ cười vu vơ...cười vô nghĩa ] =))]]]]]
 
Top