Danh sách giáo viên bộ môn các lớp ngày 02-08-2010

Thảo luận trong 'Sự kiện trong trường' bắt đầu bởi [ẹc], 6 Tháng chín 2010.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  LỚP - 12A1 -
  GVCN - - Huỳnh Thanh Phú
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Văn Toàn
  8 - Lý - Lê Thị Ngọc Dung
  9 - Hóa - Huỳnh Thanh Phú
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A2 -
  GVCN - - Trần Thanh Tâm
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Kim Chi
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Hoàng Công Vắng
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Trần Thanh Tâm
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A3 -
  GVCN - - Trần Thị Phương Dung
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Phúc Uyển
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Năng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Hoàng Thông
  8 - Lý - Nguyễn Tần Thường
  9 - Hóa - Nguyễn Tường Châu
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A4 -
  GVCN - - Trần Hữu Lâm
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Bảo Thúy
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Võ Văn Hiến
  8 - Lý - Nguyễn Tần Thường
  9 - Hóa - Trần Hữu Lâm
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A5 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Năng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Quế Vân
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Năng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Võ Văn Hiến
  8 - Lý - Nguyễn Thị Lan Hương
  9 - Hóa - Lương Thế Đường
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Ngọc Sương
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A6 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Ngọc Ân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Ngọc Ân
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trường Sinh
  8 - Lý - Nguyễn Trung Ân
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Ngọc Sương
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12A7 -
  GVCN - - Trần Công Tuấn
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Nguyễn Thị Thanh Hải
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Công Tuấn
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Phạm Kim Chung
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 12f1 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 12f2 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 12B1 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Quế Vân
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Năng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Đồng Văn Đạt
  8 - Lý - Lê Thị Ngọc Dung
  9 - Hóa - Trần Hữu Lâm
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12B2 -
  GVCN - - Nguyễn Cẩm Vân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Hoàng Công Vắng
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Trần Hữu Lâm
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12B3 -
  GVCN - - Phạm Hùng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Phúc Uyển
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lương Anh Ngọc
  8 - Lý - Nguyễn Trung Ân
  9 - Hóa - Trần Hữu Lâm
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 12B4 -
  GVCN - - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Minh Khải
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Huỳnh Thanh Phú
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B5 -
  GVCN - - Vũ Thị Minh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Thái Thị Thu Hiền
  8 - Lý - Nguyễn Thị Lan Hương
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B6 -
  GVCN - - Nguyễn Tường Châu
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Nguyễn Thị Lan Hương
  9 - Hóa - Nguyễn Tường Châu
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B7 -
  GVCN - - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đoàn Minh Quốc
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Trần Mỹ Dung
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Nguyễn Thị Lan Hương
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B8 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Quế Vân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Quế Vân
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Ngọc Ân
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Hoàng Thông
  8 - Lý - Lê Thị Ngọc Dung
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B9 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Hồng Loan
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đoàn Minh Quốc
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Đoàn Nhật Quang
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Năng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lương Anh Ngọc
  8 - Lý - Nguyễn Tấn Danh
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B10 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Nguyễn Thị Thanh Hải
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Trần Phạm Phương Linh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Ngô Thanh Huy
  8 - Lý - Nguyễn Tần Thường
  9 - Hóa - Lương Thế Đường
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B11 -
  GVCN - - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Kim Chi
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Văn Toàn
  8 - Lý - Nguyễn Trung Ân
  9 - Hóa - Trần Thanh Tâm
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B12 -
  GVCN - - Nguyễn Hoàng Thông
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Bảo Thúy
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Năng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Hoàng Thông
  8 - Lý - Nguyễn Tấn Danh
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B13 -
  GVCN - - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Kim Chi
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Đoàn Nhật Quang
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Trần Phạm Phương Linh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Ngô Thanh Huy
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Huỳnh Thanh Phú
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B14 -
  GVCN - - Thái Thị Thu Hiền
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Phúc Uyển
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Đoàn Nhật Quang
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Thái Thị Thu Hiền
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Huỳnh Thanh Phú
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B15 -
  GVCN - - Nguyễn Trường Sinh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Kim Chi
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Đoàn Nhật Quang
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trường Sinh
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 12B16 -
  GVCN - - Dương Thị Mộng Huyền
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Đoàn Nhật Quang
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Dương Thị Mộng Huyền
  8 - Lý - Nguyễn Thị Lan Hương
  9 - Hóa - Nguyễn Tường Châu
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 12D1 -
  GVCN - - Đoàn Minh Quốc
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đoàn Minh Quốc
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Văn Toàn
  8 - Lý - Nguyễn Tần Thường
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 12D2 -
  GVCN - - Trần Thăng Long
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Hoàng Thị Ngọc Thủy
  6 - NN2 - Lê Thanh Sơn
  7 - Toán - Hoàng Công Vắng
  8 - Lý - Nguyễn Tần Thường
  9 - Hóa - Phạm Kim Chung
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Nguyễn Sung Túc
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A1 -
  GVCN - - Huỳnh Thị Bích Liên
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - Lê Thanh Sơn
  7 - Toán - Huỳnh Ngọc Thu Thủy
  8 - Lý - Huỳnh Thị Bích Liên
  9 - Hóa - Trần Phương Thảo
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A2 -
  GVCN - - Lê Thị Phương Viên
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thị Phương Viên
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A3 -
  GVCN - - Phan Thị Viễn Ân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đào Thị Yên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Quốc Hùng
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A4 -
  GVCN - - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Trần Phạm Phương Linh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Minh Khải
  8 - Lý - Huỳnh Thị Bích Liên
  9 - Hóa - Trần Phương Thảo
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A5 -
  GVCN - - Đồng Văn Đạt
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Trần Phạm Phương Linh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Đồng Văn Đạt
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - Trần Thanh Tâm
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A6 -
  GVCN - - Trần Phạm Phương Linh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đặng Thị Uyên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Trần Phạm Phương Linh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Ngọc Thu Thủy
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - Trần Thanh Tâm
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11A7 -
  GVCN - - Dương Thị Mộng Huyền
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đào Thị Yên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Dương Thị Mộng Huyền
  8 - Lý - Huỳnh Thị Bích Liên
  9 - Hóa - Trần Thanh Tâm
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B1 -
  GVCN - - Huỳnh Ngọc Thu Thủy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Đỗ Thị Phương Liên
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Ngọc Thu Thủy
  8 - Lý - Huỳnh Thị Bích Liên
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B2 -
  GVCN - - Đỗ Thị Phương Liên
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Đỗ Thị Phương Liên
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Đồng Văn Đạt
  8 - Lý - Huỳnh Thị Bích Liên
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11f1 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11f2 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B3 -
  GVCN - - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Phi Long
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - Trần Hữu Lâm
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11N -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - Tri Mai Ca
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B4 -
  GVCN - - Lưu Thị Ngọc Bích
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đoàn Minh Quốc
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Trần Mỹ Dung
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Phi Long
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B5 -
  GVCN - - Đỗ Phúc Uyển
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Phúc Uyển
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thúy Hường
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Minh Khải
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - Nguyễn Tường Châu
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B6 -
  GVCN - - Ngô Thanh Huy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thúy Hường
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Ngô Thanh Huy
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - Nguyễn Tường Châu
  10 - Sinh - Nguyễn Cẩm Vân
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B7 -
  GVCN - - Nguyễn Trần Hương Giang
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thanh Hoài
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B8 -
  GVCN - - Vũ Hải Song Quyên
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Minh Khải
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - Lương Thế Đường
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thị Hiền Thanh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B9 -
  GVCN - - Huỳnh Phi Long
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Phúc Uyển
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Xuân Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Phi Long
  8 - Lý - Nguyễn Trung Ân
  9 - Hóa - Lương Thế Đường
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B10 -
  GVCN - - Phạm Văn Tiến
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Vũ Hải Song Quyên
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thúy Hường
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thanh Hoài
  8 - Lý - Đào Thúy Lan
  9 - Hóa - Nguyễn Thành Trung
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B11 -
  GVCN - - Nguyễn Trung Ân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Buì Văn Duôi
  3 - Địa - Lưu Thị Ngọc Bích
  4 - CD - Ngô Thanh Thủy
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thúy Hường
  6 - NN2 - Đỗ Thị Phương Liên
  7 - Toán - Trần Công Tuấn
  8 - Lý - Nguyễn Trung Ân
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B12 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Minh Tâm
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Quế Vân
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thúy Hường
  6 - NN2 - Đỗ Thị Phương Liên
  7 - Toán - Ngô Thanh Huy
  8 - Lý - Trần Trung Trực
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B13 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Hoàng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Đặng Thị Đoan Trang
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Phạm Thị Mỹ Hạnh
  8 - Lý - Trần Trung Trực
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B14 -
  GVCN - - Nguyễn Thanh Tuấn
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đoàn Minh Quốc
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Đặng Thị Đoan Trang
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Công Tuấn
  8 - Lý - Trần Trung Trực
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11B15 -
  GVCN - - Khổng Thị Như Mai
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Quế Vân
  2 - Sử - Vũ Thị Minh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Nguyễn Trần Hương Giang
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Dương Thị Mộng Huyền
  8 - Lý - Trần Hữu Hòa
  9 - Hóa - Phạm Minh An
  10 - Sinh - Nguyễn Thị Minh Tâm
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Huỳnh Liên Phát
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11D1 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Thanh Thủy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Trần Thăng Long
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thủy
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Đồng Văn Đạt
  8 - Lý - Trần Trung Trực
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Trần Thị Phương Dung
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11D2 -
  GVCN - - Thái Vĩnh Thụy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Nguyễn Quốc Hùng
  8 - Lý - Trần Hữu Hòa
  9 - Hóa - Nguyễn Thị Hồng Loan
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 11D3 -
  GVCN - - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Thái Vĩnh Thụy
  2 - Sử - Nguyễn Hoàng Lệ Hằng
  3 - Địa - Ngô Thị Việt Hương
  4 - CD - Phạm Thị Huệ
  5 - NN1 - Phạm Hùng
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Nguyễn Quốc Hùng
  8 - Lý - Trần Trung Trực
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Nguyễn Lâm Quang Thoại
  11 - CN - Tất Hùng
  12 - Tin - Lê Công Chánh
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10A1 -
  GVCN - - Lê Thị Ngọc Dung
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thanh Hoài
  8 - Lý - Lê Thị Ngọc Dung
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Bùi Công Chí
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10A2 -
  GVCN - - Lưu Thị Đoan Khánh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Bích Quân
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Trần Phương Thảo
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10A3 -
  GVCN - - Đỗ Bảo Thúy
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Bảo Thúy
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Bích Quân
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10A4 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Thư
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Thư
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Lưu Thị Đoan Khánh
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Thái Quang Trãi
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Nguyễn Thành Trung
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10A5 -
  GVCN - - Lâm Tú Khanh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đào Thị Yên
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lê Thu Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thanh Hoài
  8 - Lý - Lê Thị Ngọc Dung
  9 - Hóa - Huỳnh Thanh Phú
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10B14 -
  GVCN - - Nguyễn Bích Quân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đào Thị Yên
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Bích Quân
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10B15 -
  GVCN - - Nguyễn Kim Dung
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Lý Duy Nhất
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10B1 -
  GVCN - - Lê Thanh Sơn
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lê Thanh Sơn
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thị Phương Viên
  8 - Lý - Lý Duy Nhất
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Bùi Công Chí
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10f -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - Nguyễn Thành Đức
  7 - Toán - Trần Công Tuấn
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10B2 -
  GVCN - - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lê Thanh Sơn
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Ngọc Xuân
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Bùi Công Chí
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B2P -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - Nguyễn Mạnh Hùng
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10B3 -
  GVCN - - Trần Mỹ Dung
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Trần Mỹ Dung
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Nguyễn Thành Trung
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Bùi Công Chí
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B4 -
  GVCN - - Lý Tuyết Loan
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Thư
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Ngọc Xuân
  8 - Lý - Lương Thị Su
  9 - Hóa - Trần Phương Thảo
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10N -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - Tri Mai Ca
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10B5 -
  GVCN - - Lê Thị Lan Anh
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đặng Thị Uyên
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lê Thu Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Thắng
  8 - Lý - Lương Thị Su
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B6 -
  GVCN - - Lý Duy Nhất
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Thư
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Bùi Thị Kiều
  5 - NN1 - Lê Thu Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Thái Quang Trãi
  8 - Lý - Lý Duy Nhất
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B7 -
  GVCN - - Báo Trung Thoảng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đặng Thị Uyên
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Bùi Thị Kiều
  5 - NN1 - Lê Thu Thủy
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Lê Thị Phương Viên
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10B8 -
  GVCN - - Trần Phương Thảo
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Bảo Thúy
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Bùi Thị Kiều
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thảo
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Thái Quang Trãi
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Trần Phương Thảo
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B9 -
  GVCN - - Hoàng Thị Kim Liên
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đặng Thị Uyên
  2 - Sử - Nguyễn Thị Thanh Hải
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thảo
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Dương Đắc Thái
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B10 -
  GVCN - - Nguyễn Văn Tường
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Thư
  2 - Sử - Nguyễn Thị Thanh Hải
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thảo
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Nguyễn Văn Tường
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B11 -
  GVCN - - Khổng Thị Như Mai
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Thư
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thị Thanh Thảo
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Trần Ngọc Xuân
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Khổng Thị Như Mai
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B12 -
  GVCN - - Nguyễn Thanh Tuấn
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thành Đức
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Huỳnh Thắng
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Nguyễn Thanh Tuấn
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B13 -
  GVCN - - Nguyễn Xuân Tường
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thành Đức
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Nguyễn Ngọc Hương Mỹ
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Buì Thị Phúc
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Nguyễn Xuân Tường
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10B14 -
  GVCN - - Nguyễn Bích Quân
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đào Thị Yên
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - Lê Thị Thu Hồ
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Bích Quân
  8 - Lý - Hoàng Thị Kim Liên
  9 - Hóa - Võ Phước Hải
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Báo Trung Thoảng
  LỚP - 10B15 -
  GVCN - - Nguyễn Kim Dung
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thị Hoàng
  2 - Sử - Trịnh Thị Thoan
  3 - Địa - GV Mới
  4 - CD - Lâm Tú Khanh
  5 - NN1 - Lý Tuyết Loan
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - Nguyễn Trần Khánh Bảo
  8 - Lý - Lý Duy Nhất
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Hồ Tấn Minh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Nguyễn Kim Dung
  13 - TD - Võ Thị Mỹ Linh
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10D1 -
  GVCN - - Đỗ Đức Thái
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thành Đức
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Dương Đắc Thái
  8 - Lý - Nguyễn Trọng Diệu Hồng
  9 - Hóa - Phan Thị Viễn Ân
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Dương Thị Mộng Huyền
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 10D2 -
  GVCN - - Lương Thị Su
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Đỗ Đức Thái
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thành Đức
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Dương Đắc Thái
  8 - Lý - Lương Thị Su
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Lê Đình Miêng
  13 - TD - Phạm Văn Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
  LỚP - 0 -
  GVCN - - #N/A
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - #N/A
  2 - Sử - #N/A
  3 - Địa - #N/A
  4 - CD - #N/A
  5 - NN1 - #N/A
  6 - NN2 - #N/A
  7 - Toán - #N/A
  8 - Lý - #N/A
  9 - Hóa - #N/A
  10 - Sinh - #N/A
  11 - CN - #N/A
  12 - Tin - #N/A
  13 - TD - #N/A
  14 - QP - #N/A
  LỚP - 10D3 -
  GVCN - - Nguyễn Thanh Hằng
  STT - BỘ MÔN - HỌ TÊN GV
  1 - Văn - Nguyễn Thanh Hằng
  2 - Sử - Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  3 - Địa - Huỳnh Thanh Long
  4 - CD - Trần Thị Vui
  5 - NN1 - Nguyễn Thành Đức
  6 - NN2 - Trần Mỹ Dung
  7 - Toán - Thái Quang Trãi
  8 - Lý - Lương Thị Su
  9 - Hóa - Trần Thị Ánh
  10 - Sinh - Lê Thị Lan Anh
  11 - CN - Lý Thị Kiều Nương
  12 - Tin - Lê Đình Miêng
  13 - TD - Điểu Tiến
  14 - QP - Võ Văn Thấy
   
 2. Mr.BangKhuang

  Mr.BangKhuang Member

  Ðề: Danh sách giáo viên bộ môn các lớp ngày 02-08-2010

  oh danh sach GV dau ra the.........mem cap nhat hay thiet:-??
   
 3. Bỉm

  Bỉm Member Staff Member

  ủa lớp D1 e GV dạy địa là thầy Bất jỳ mới zô mà,TD - Phạm Văn Tiến...e tuởg là thầy Tuấn chứ :|
   
 4. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  cái này anh ko biết, bên BGH đưa danh sách thế nào anh post thế thôi. Cái này là tương đối thôi, sẽ có nhiều thay đổi nữa.
   
 5. totrung87

  totrung87 New Member

  Hi ad.
  Ad có thể cho mình hỏi thông tin(sdt hay mail,yahoo...) về cô Đỗ Phúc Uyển để liên lạc đc ok? hồi trước cô chủ nhiệm mình. Lâu rồi mình không liên lạc với cô nay muốn ll lại.
   

Chia sẻ trang này