That's Mah Class 10B15 :X

NhokWayOnl2295

New Member
Sau 1 tiết học tự chọn văn, chúg mìh đã có 1 vở kịch Tấm Cám cực cực dễ thương và cực cực vui nhộn. :banhbao30::banhbao30::banhbao30::banhbao30: Lớp mới bạn mới giáo viên mới nhưng có lẽ rằng chúg mìh mem 10B15 đã hiểu nhau và đoàn kết hơn rồi :) hihi :-":-":-" Love 10B15. Chúg mìhyêu cô Uyên dạy Văn lắm lắm :x hihi​
34723_154730197895112_100000743992010_330009_46399  9_n.jpg

39297_154730234561775_100000743992010_330010_68871  48_n.jpg

39297_154730241228441_100000743992010_330012_67870  55_n.jpg

39297_154730244561774_100000743992010_330013_72533  98_n.jpg

39297_154730247895107_100000743992010_330014_31936  93_n.jpg

63806_154730251228440_100000743992010_330015_45847  68_n.jpg

62387_154730254561773_100000743992010_330016_99212  5_n.jpg

39297_154730261228439_100000743992010_330018_49350  61_n.jpg

62536_154730327895099_100000743992010_330021_12620  3_n.jpg

62536_154730331228432_100000743992010_330022_77570  03_n.jpg

That's Mah Class... :)
[video]http://www.facebook.com/photo.php?pid=330022&id=100000743992010&fbid=154730331228432#!/video/video.php?v=163502260328708&ref=mf[/video]
 

NhokWayOnl2295

New Member
~.~" kì nha, dzịt gì mà dzịt, >"< xih đẹp dzỵ mà gọi là dzịt. >"< Này gọi là phò ò ò mã ã ã sao côg chúa vậy đó mà :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
 
Top