[Miss][23][thiensu_1609][tham gia cho vui :">]

pi.xoxo

New Member
Đoan lừa tình =)) có Pi r mà còn đi lừa tình :(

* Cố lên nha bé iu của Pi <3 Đoan sẽ thắng chắc :> Pi sẽ ngồi ở nhà thành tâm niệm phật cầu chúc cho Đoan thắng :"> :* :* ;));)):-"
 
Top