[Miss][26][NhokWayOnl2295] - Hơi bị quen thuộc... :P kết số 26 nha!!!

NhokWayOnl2295

New Member
á á @Đoan: tks Đoan nè :x:x:x @};-@};-@};-@};-
@Yo: nah, :x tks tks lun nè :x. ủng hộ b15 uf chúg ta @};-@};-@};-
@Tiên: chòy :">. bạn cùng xe limo 8 cửa đây à, tui có giấu đâu nè mà tại chưa nói thôi ^O^||3^O^||3^O^||3 :">
@Sin: ><" hứk còn tùy vào mọi ngừi mà :x :x:x:x tks SIn nè :">


---------- Post added at 01:13 PM ---------- Previous post was at 01:12 PM ----------

@ss Mèo Ngố: tks ss nhìu nhìu nè ủng hộ ss nè :x:x:x:-":-":-"

---------- Post added at 01:14 PM ---------- Previous post was at 01:13 PM ----------

@ss ZaiZai: tks ss nè :x @};-@};-@};-
 

bibika

Cutter Super Mod
Staff member
Re: [Miss][26][NhokWayOnl2295] - Hơi bị quen thuộc... :p kết số 26 nha!!!

ôi zòy ôi. :"> tks all nè :x:x:x:x
haizz Tháiiiii Tử ử ử ử ử :-w............. a chết w e rồi X(X(X(X(:banhbao11::banhbao11::banhbao11:

:(( a làm jì màk e làm ghê vậy:((
a có làm jì đâu;))
Chìm xuốg nào;))
 
Top