N0 0n3 Is P3rf3ct..............

Con người không ai là hoàn hảo. Không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được một người theo đúng những gì bạn đã vẽ ra cho một nửa của mình. Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
No one is perfect , nothing can prove that you could find the half of your heart in the way you drew . If you really respect and love someone , let's make them understand and stay by you . Although you succeed or not , you also have nothing to regret as you did your best . Let's give a chance for everyone and for yourself . Don't give up so soon when everything is possible
 
Top