Đôi khi...................

Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bân cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
 

black751

New Member
Ðề: Đôi khi...................

Cài đôi khi đó nói thì d6ẽ làm dc nó lại là 1 kì công đó, ai đã làm dc nó thì em đây xin pái lèm sư fu lun ....
 
Top